Proglumetacin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Proglumetacin Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AB14. Brand name: Afloxan, Protaxon , Proxil. Generic : Proglumetacin 2. Dạng bào chế Hàm lượng: Dạng … Đọc tiếp Proglumetacin