Piroxicam

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Piroxicam Phân loại: Thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AC01, M02AA07, S01BC06 Brand name: Brexin, Feldene, Pyrolox, Shinpoong Rosiden, Agipiro, Nysa Generic : Piroxicam; Arthicam … Đọc tiếp Piroxicam