Phenylbutazone

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Phenylbutazone Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AA01, M02AA01. Brand name: Apo-Phenylbutazone. Generic : Phenylbutazone 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc … Đọc tiếp Phenylbutazone