Ketoprofen

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Ketoprofen Phân loại: Thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Nhóm pháp lý:Dạng dùng ngoài là thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs). Các dạng thuốc khác là thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine). Mã ATC (Anatomical … Đọc tiếp Ketoprofen