Flurbiprofen

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Flurbiprofen Phân loại: Thuốc nhóm NSAIDs. Thuốc mắt. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AE09, M02AA19, R02AX01, S01BC04. Brand name: Generic : Flurbiprofen, Apibufen , Axofinen , Amedolfen , Flurbiprofen , Amgifer, Nibelon, Antadys 15 … Đọc tiếp Flurbiprofen