Floctafenine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Floctafenin Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N02BG04. Brand name: Idarac. Generic : Floctafenin, Flotarac, Hepwit, Idafloc 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và … Đọc tiếp Floctafenine