Etoricoxib

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etoricoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH05. Brand name: Arcoxia Generic : Etrocap ,Marixime ,Panecox ,Torincox , Xibraz Tablet, Etorix ,Coxihope ,Torixib,Nucoxia ,Zydcox … Đọc tiếp Etoricoxib