Etofenamate

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Etofenamate Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M02AA06. Brand name: Rheumon. Generic : Etofenamate 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và … Đọc tiếp Etofenamate