Diclofenac

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Diclofenac Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AB05, M02AA15, S01BC03, D11AX18. Brand name:  Voltaren , Voltaren Ophtha, Cataflam, Voltaren Emulgel Generic : Diclotabs-50,Dicloberl 50,Cl-Nac Ophthalmic solution,Lofnac 100,Brudic,Dicfiazo,Diclofenac … Đọc tiếp Diclofenac