Dexketoprofen

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Dexketoprofen Phân loại: Thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AE17. Brand name: Sympal. Generic : Dexketoprofen, Infen-25, Sympal inject, Disomic, Feleifen 2. Dạng bào chế Hàm lượng: Dạng thuốc … Đọc tiếp Dexketoprofen