Category Archives: Thuốc đơn chất A-Z

Lactobacillus plantarum

Thuốc Lactobacillus plantarum là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lactobacillus plantarum (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Lactobacillus plantarum Phân loại: Thuốc tác […]

Brentuximab

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Brentuximab vedotin Phân loại: Thuốc chống ung thư. Kháng thể đơn dòng Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC12. Brand name: ADCETRIS. Generic : Brentuximab 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Cefminox

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefminox Phân loại: Thuốc Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DC12. Brand name: . Generic : Cefminox, Optiminox 2. Dạng bào chế – Hàm […]

Cetylpyridinium

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cetylpyridinium Phân loại: Thuốc kháng nấm, kháng khuẩn. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): D09AA07, R02AA06 Brand name: Generic : Cetylpyridinium, Bozypaine 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

Daratumumab

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Daratumumab Phân loại: Thuốc điều hòa miễn dịch. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC24. Brand name: Darzalex. Generic : Daratumumab 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và […]

lopamidol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : lopamidol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08AE04. Brand name: IOPAMIRO. Generic : lopamidol 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng […]

Gadodiamide

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Gadodiamide Phân loại: Thuốc cản quang chụp MRI. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08C A03 Brand name: OMNISCAN. Generic : Gadodiamide 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

Iodixanol

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Iodixanol Phân loại: Thuốc cản quang. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): V08A B09. Brand name: VISIPAQUE. Generic name : Iodixanol. 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và […]

Atezolizumab

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Atezolizumab. Phân loại: Thuốc chống ung thư. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC32. Brand name: TECENTRIQ Generic : Atezolizumab 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm […]

Prasugrel

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Prasugrel Phân loại: Thuốc kháng tiểu cầu. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B01AC22. Brand name: Effient,. Generic : Prasugrel, Jasugrel 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và […]

error: Content is protected !!