Category Archives: Thuốc đơn chất A-Z

Abciximab

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Abciximab Phân loại: Thuốc kháng tiểu cầu. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B01AC13. Brand name: ReoPro. Generic : Abciximab 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm […]

Abacavir (ABC)

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Abacavir (ABC) Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05A F06. Brand name: Ziagen, Kivexa (Abacavir,Lamivudine), Trizivir (Abacavir ,Lamivudine, + Zidovudine), …. Generic : Abacavir (ABC) 2. […]

error: Content is protected !!