Thuốc đơn chất A-Z

Acetylcysteine

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Acetylcysteine Phân loại: Thuốc long đờm nhóm tiêu nhày; thuốc giải độc (quá liều paracetamol).. Nhóm pháp lý: Dạng uống là thuốc không kê đơn OTC – (Over the counter drugs) Dạng bào chế khác là thuốc kê đơn ETC (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription …

Acetylcysteine Read More »

Acetyl Leucine CHEMICAL

Acetyl Leucine

Thông tin chung của thuốc N-Acetyl-DL-leucine (Acetyl leucine) Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc N-Acetyl-DL-leucine (Acetyl leucine) (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : N-Acetyl-DL-leucine (Acetyl leucine) Phân …

Acetyl Leucine Read More »

Acetazolamide

Acetazolamide

Thông tin chung của thuốc Acetazolamide Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Acetazolamide (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Acetazolamide Phân loại: Thuốc mắt chống glôcôm, thuốc …

Acetazolamide Read More »

acenocoumarol-chemical

Acenocoumarol

Thông tin chung của thuốc Acenocoumarol Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Acenocoumarol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Acenocoumarol Phân loại: Thuốc chống đông máu nhóm …

Acenocoumarol Read More »

Aceclofenac-chemical

Aceclofenac

Thông tin chung của thuốc Aceclofenac Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Aceclofenac (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Aceclofenac Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS). …

Aceclofenac Read More »

Acebutolol

Thông tin chung của thuốc Acebutolol Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Acebutolol (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Acebutolol Phân loại: Thuốc chẹn beta giao cảm …

Acebutolol Read More »

Acarbose

Acarbose

Thông tin chung của thuốc Acarbose Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Acarbose (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Acarbose Phân loại: Thuốc điều trị tiểu đường. …

Acarbose Read More »

Abciximab

Abciximab

Thông tin chung của thuốc Abciximab Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Abciximab (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Abciximab Phân loại: Thuốc kháng tiểu cầu. Nhóm …

Abciximab Read More »

Abacavir (ABC)

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Abacavir (ABC) Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05A F06. Brand name: Ziagen, Kivexa (Abacavir,Lamivudine), Trizivir (Abacavir ,Lamivudine, + Zidovudine), …. Generic : Abacavir (ABC) 2. …

Abacavir (ABC) Read More »