Biệt dược

Celecoxib – Cofidec

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Celecoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Ức chế chọn lọc COX-2 (Coxibs). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH01, L01XX33. Brand name: Celebrex Biệt dược : Cofidec Hãng sản …

Celecoxib – Cofidec Read More »

Celecoxib – Stadloric/Celecoxib Stada

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Celecoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Ức chế chọn lọc COX-2 (Coxibs). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH01, L01XX33. Brand name: Celebrex Biệt dược : Stadloric, Celecoxib Stada Hãng …

Celecoxib – Stadloric/Celecoxib Stada Read More »

Celecoxib – Celosti/Celecoxib DHG

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Celecoxib Phân loại: Thuốc kháng viêm Non-steroid (NSAIDS) Ức chế chọn lọc COX-2 (Coxibs). Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M01AH01, L01XX33. Brand name: Celebrex Biệt dược : Celosti – 100; …

Celecoxib – Celosti/Celecoxib DHG Read More »

Ultibro Breezhaler (Glycopyrronium + Indacaterol)

Glycopyrronium + Indacaterol – Ultibro Breezhaler

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Ultibro Breezhaler Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Ultibro Breezhaler (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Glycopyrronium + Indacaterol …

Glycopyrronium + Indacaterol – Ultibro Breezhaler Read More »

Tracutil (Các yếu tố vi lượng + Khoáng chất)

Các yếu tố vi lượng + Khoáng chất – Tracutil

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Tracutil Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Tracutil (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Các yếu tố vi lượng …

Các yếu tố vi lượng + Khoáng chất – Tracutil Read More »

Foscarnet

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Foscarnet Phân loại: Thuốc kháng virus. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J05AD01. Brand name: Generic : Foscarnet, Foscavir 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Lọ …

Foscarnet Read More »