Category Archives: Biệt dược

Rosuvastatin – Rubpic

Thuốc Rubpic là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rubpic (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rovatin

Thuốc Rovatin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rovatin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rovastin

Thuốc Rovastin là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rovastin (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rovartal

Thuốc Rovartal là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rovartal (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rotorlip

Thuốc Rotorlip là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rotorlip (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

Rosuvastatin – Rosuvastatin STELLA

Thuốc Rosuvastatin Stella là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosuvastatin Stella (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rosuvastatin – Rosuvastatin Stada

Thuốc Rosuvastatin Stada là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosuvastatin Stada (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rosuvastatin – Rosuvastatin Macleods

Thuốc Rosuvastatin Tablets là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosuvastatin Tablets (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rosuvastatin – Rosuvas Hasan

Thuốc Rosuvas Hasan là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosuvas Hasan (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rosuvastatin – Rosutrox

Thuốc Rosutrox là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Rosutrox (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

error: Content is protected !!