Category Archives: Biệt dược

Latanoprost – Lacoma

Thuốc Lacoma là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lacoma (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân loại: Thuốc nhỏ mắt. Thuốc điều […]

Latanoprost – 9PM

Thuốc Latanoprost Ophthalmic Solution 9PM là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Latanoprost Ophthalmic Solution 9PM (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Latanoprost Phân […]

Letrozole – Meirara

Thuốc Meirara là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Meirara (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Letrozole Phân loại: Thuốc chống ung thư, thuốc […]

Letrozole – Lezra

Thuốc Lezra 2,5mg là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Lezra 2,5mg (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Letrozole Phân loại: Thuốc chống ung […]

Letrozole – Letrozsun

Thuốc Letrozsun là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Letrozsun (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Letrozole Phân loại: Thuốc chống ung thư, thuốc […]

Letrozole – Letrozole Stada

Thuốc Letrozole Stada là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Letrozole Stada (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Letrozole Phân loại: Thuốc chống ung […]

Letrozole – Letero

Thuốc Letero là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Letero (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Letrozole Phân loại: Thuốc chống ung thư, thuốc […]

Letrozole – Anti Lidoxopta

Thuốc Anti Lidoxopta là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Anti Lidoxopta (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Letrozole Phân loại: Thuốc chống ung […]

Rosuvastatin – Ruvastin

Thuốc Ruvastin tablet là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Ruvastin tablet (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế […]

Rosuvastatin – Runolax

Thuốc Runolax là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Runolax (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Rosuvastatin Phân loại: Thuốc ức chế HMG-CoA reductase, […]

error: Content is protected !!