Biệt Dược Gốc

Trimebutine – Debridat

Thuốc DEBRIDAT là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc DEBRIDAT (Thông tin bao gồm liều dùng,

Triclabendazole – Egaten

Thuốc EGATEN là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc EGATEN (Thông tin bao gồm liều dùng,

Trastuzumab – Kadcyla

Thuốc KADCYLA là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc KADCYLA (Thông tin bao gồm liều dùng,

Trastuzumab – Herceptin

Thuốc HERCEPTIN là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc HERCEPTIN (Thông tin bao gồm liều dùng,

Tranexamic Acid – Transamin

Thuốc TRANSAMIN là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc TRANSAMIN (Thông tin bao gồm liều dùng,

Ultracet (Paracetamol + Tramadol)

Paracetomol + Tramadol – Ultracet

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Ultracet Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Ultracet (Thông tin bao

Thiocolchicoside – Coltramyl

Thuốc Coltramyl là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Coltramyl (Thông tin bao gồm liều dùng,

Topotecan – Hycamtin

Thuốc HYCAMTIN là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc HYCAMTIN (Thông tin bao gồm liều dùng,

Topiramate – Topamax

Thuốc TOPAMAX là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc TOPAMAX (Thông tin bao gồm liều dùng,

Tofisopam – Grandaxin

Thuốc GRANDAXIN là thuốc gì ? Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc GRANDAXIN (Thông tin bao gồm liều dùng,