Biệt Dược Gốc

Afatinib – Giotrif

Thông tin hướng dẫn sử dụng của thuốc Giotrif Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng gốc của Thuốc Giotrif (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Afatinib Phân loại: Thuốc chống …

Afatinib – Giotrif Read More »

Adalimumab – Humira

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc HUMIRA Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Humira (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Adalimumab Phân loại: Thuốc ức …

Adalimumab – Humira Read More »

Tanganil-500

Acetyl Leucine – Tanganil

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc TANGANIL Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc TANGANIL (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : N-Acetyl-DL-leucine (Acetyl leucine) Phân loại: …

Acetyl Leucine – Tanganil Read More »

Glucobay-50

Acarbose – Glucobay

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Glucobay Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc Glucobay (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Acarbose Phân loại: Thuốc điều …

Acarbose – Glucobay Read More »

zytiga 250

Abiraterone – Zytiga

Thông tin tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc ZYTIGA Dưới đây là nội dung tờ hướng dẫn sử dụng của Thuốc ZYTIGA (Thông tin bao gồm liều dùng, cách dùng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, dược lý…) 1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Abiraterone acetate Phân loại: Thuốc …

Abiraterone – Zytiga Read More »