Category Archives: Biệt Dược Gốc

Triclabendazole – Egaten

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Triclabendazole Phân loại: Thuốc kháng KST. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): P02BX04. Brand name: EGATEN. Hãng sản xuất : Novartis Pharma 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

Trastuzumab – Kadcyla

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Trastuzumab emtansine Phân loại: Thuốc chống ung thư. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC03. Brand name: KADCYLA Hãng sản xuất : Roche 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng […]

Trastuzumab – Herceptin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Trastuzumab Phân loại: Thuốc chống ung thư. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XC03. Brand name: HERCEPTIN Hãng sản xuất : Roche 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc […]

Tranexamic Acid – Transamin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Tranexamic acid Phân loại: Thuốc thuốc cầm máu nhóm chống tiêu fibrin.. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): B02AA02. Brand name: TRANSAMIN Hãng sản xuất: Daiichi Sankyo. 2. Dạng bào chế […]

Paracetomol + Tramadol – Ultracet

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Paracetomol + Tramadol Phân loại: Thuốc giảm đau hạ sốt dạng kết hợp. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N02AJ13. Brand name: ULTRACET. Hãng sản xuất : Paracetomol + Tramadol, Bostacet […]

Thiocolchicoside – Coltramyl

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Thiocolchicoside Phân loại: Thuốc giãn cơ. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): M03BX05. Brand name: COLTRAMYL. Hãng sản xuất : Roussel Việt Nam 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng […]

Topotecan – Hycamtin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Topotecan Phân loại: Thuốc chống ung thư. Hóa trị gây độc tế bào Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L01XX17. Brand name: HYCAMTIN. Hãng sản xuất : Novartis Pharma 2. Dạng […]

Topiramate – Topamax

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Topiramate Phân loại: Thuốc chống co giật / thuốc chống động kinh Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N03AX11. Brand name: TOPAMAX,. Hãng sản xuất : Janssen-Cilag AG 2. Dạng bào […]

Tofisopam – Grandaxin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Tofisopam Phân loại: Thuốc chống lo âu, dẫn xuất benzodiazepine. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): N05BA23. Brand name: GRANDAXIN. Hãng sản xuất : Egis Pharmaceuticals 2. Dạng bào chế – […]

Tocilizumab – Actemra

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Tocilizumab Phân loại: Thuốc điều hòa miễn dịch. Thuốc ức chế Interleukin Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): L04AC07. Brand name: ACTEMRA. Hãng sản xuất : Roche 2. Dạng bào chế […]

error: Content is protected !!