Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Vicef/Cefdinir DCL

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: VICEF, CEFDINIR 125 Hãng sản xuất : Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 300 mg, Thuốc tham khảo: VICEF 300 Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 300 mg Tá dược …………………………. vừa đủ (Xem mục 6.1)

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Uphacefdi

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: UPHACEFDI Hãng sản xuất : Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Bột pha hỗn dịch uống 125 mg. Thuốc tham khảo: UPHACEFDI Mỗi gói bột pha hỗn dịch có chứa: Cefdinir …………………………. 125 mg Tá dược …………………………. vừa đủ

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Domacef/Fortdinir/Genocef/Sanidir/Topdinir/Ziptum

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: TOPDINIR, DOMACEF, FORTDINIR, GENOCEF, SANIDIR SACHET, ZIPTUM Hãng sản xuất : Maxim Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 300 mg, Thuốc tham khảo: TOPDINIR 300 Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 300 mg Tá dược …………………………. vừa đủ (Xem mục 6.1)

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Tiphanicef

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: TIPHANICEF Hãng sản xuất : Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 300 mg, Thuốc tham khảo: TIPHANICEF 300 Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 300 mg Tá dược …………………………. vừa đủ (Xem mục 6.1) 3. Video by

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Tenadinir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: TENADINIR Hãng sản xuất : Công ty CP liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 300 mg, Thuốc tham khảo: TENADINIR 300 Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 300 mg Tá dược …………………………. vừa đủ (Xem mục 6.1)

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Syncefdir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: SYNCEFDIR Hãng sản xuất : Synmedic Laboratories. 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 300 mg, Thuốc tham khảo: SYNCEFDIR Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 300 mg Tá dược …………………………. vừa đủ (Xem mục 6.1) 3. Video by Pharmog: ———————————————— ►

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Cefactum/Omcetti/Oricentri/Oridiner/Orroyal/Smodir-DT

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: SMODIR-DT, CEFACTUM, OMCETTI, ORICENTRI, ORIDINER, ORROYAL Hãng sản xuất : Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 300 mg, Thuốc tham khảo: CEFACTUM 300 Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 300 mg Tá dược …………………………. vừa đủ

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Sagadinir

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: SAGADINIR Hãng sản xuất : Công ty Saga Laboratories 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 300 mg, Thuốc tham khảo: SAGADINIR 300 Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 300 mg Tá dược …………………………. vừa đủ (Xem mục 6.1) 3. Video by Pharmog: [VIDEO DƯỢC

Read More »
Biệt dược
pharmog

Cefdinir – Safdin

1. Tên hoạt chất và biệt dược: Hoạt chất : Cefdinir Phân loại: Thuốc Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Nhóm pháp lý: Thuốc kê đơn ETC – (Ethical drugs, prescription drugs, Prescription only medicine) Mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): J01DD15. Biệt dược gốc: OMNICEF Biệt dược: SAFDIN Hãng sản xuất : Công ty Aju Pharm. Co., Ltd 2. Dạng bào chế – Hàm lượng: Dạng thuốc và hàm lượng Viên nang 100 mg, Thuốc tham khảo: SAFDIN CAPSULE Mỗi viên nang có chứa: Cefdinir …………………………. 100 mg Tá dược …………………………. vừa đủ (Xem mục 6.1) 3. Video by Pharmog:

Read More »
Facebook Comments